XI. majstrovské spevácke kurzy 

Petra Dvorského 2019

Projekt  majstrovských interpretačných speváckych kurzov pokračuje.

Kurzy garantuje Peter Dvorský, ktorý je nielen ich umeleckým riaditeľom, ale v rámci nich sa pedagogicky podieľa na výchove nových speváckych talentov. Mladí frekventanti kurzu pracujú v skupinách, ktoré vedú Peter Dvorský a Zlatica Livorová, vynikajúca pedagogička, ktorá pôsobila ako profesorka spevu na VŠMU v Bratislave. Vysokú kvalitu projektu potvrdzuje aj medzinárodné obsadenie frekventantov. Minulých úspešných ročníkov sa zúčastnili speváci z Kanady, Japonska, Holandska, Ukrajiny, Rakúska, Českej republiky i Slovenska. Tí sa popri kurzoch, prístupných pre verejnosť, prezentovali aj na večerných koncertoch.. Frekventanti dostávajú na záver certifikát o aktívnom absolvovaní kurzu a  jednotlivo vystúpia na záverečnom koncerte s orchestrom.  

Medzinárodné spevácke kurzy Petra Dvorského ako umelecky a hodnotovo významný projekt s medzinárodným dosahom po dvoch rokoch nadväzujú na svoju tradíciu. 

 

 7. - 16. 7. 2019

Kongresová sála Spoločenského centra

 

V spolupráci s kúpeľmi Piešťany

 

Lektori kurzov

 
Peter Dvorský
Zlatica Livorová
Dagmar Livorová
Peter Pažický - klavír
 

Záverečný koncert

Kongresová sála
15. 7. 2019 o 20:00

Koncerty kurzov

 

11., 13. 7. 2019