Peter Dvorský

 

Do opery SND bol angažovaný v roku 1972 ako mimoriadny talent ešte počas štúdia. Mnohé víťazstvá na medzinárodných súťažiach mu otvorili cestu na hosťovanie v operách takmer na celom svete. 

Od roku 1977 vystupuje na najpoprednejších zahraničných scénach a je stály hosť Štátnej opery vo Viedni. 
Už v roku 1977 účinkoval v Metropolitnej opere v New Yorku v postave Alfréda Germonta v Traviate, pokračoval vo Veľkom divadle v Moskve, vo viedenskej Štátnej opere, v milánskej La Scale, londýnskej Covent Garden, v opernom divadle vo Florencii a so súborom La Scaly navštívil v roku 1981 aj Japonsko. 

Významný prelom v jeho medzinárodnej kariére bol rok 1979, keď naštudoval v Zurichu Werthera v rovnomennej opere J. Masseneta. Bohému spieval v La Scale, potom vo veronskej Arene, v Mníchove (1984) a v Metropolitnej opere v New Yorku (1987)
 

Na začiatku 80-tych rokov bol oficiálne zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta (vedľa P. Dominga, L. Pavarottiho a J Carrerasa) a jeho partnermi boli najlepší svetoví speváci. 

Peter Dvorský zosobňuje v kontexte slovenskej interpretačnej školy vrchol svetovej úrovne. Jeho pôsobenie na domácej pôde povyšuje operu na Slovensku na európsku úroveň. Zahraničné účinkovanie zasa zviditeľňuje Slovensko tým najpozitívnejším spôsobom a zaraďuje ho do prvého európskeho radu v takej medzinárodnej prestížnej oblasti, akou je opera. Ako jeden z vedúcich svetových tenoristov propaguje slovenskú interpretačnú školu. Popri tejto záslužnej činnosti ostáva spojený so svojou materskou scénou ako stály hosť.

Peter Dvorský je riaditeľom Opery Slovenského národného divadla, je často prizývaný do medzinárodných porôt speváckych súťaží doma aj v zahraničí. Od roku 2001 je predsedom poroty medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Od roku 1996 medzinárodný festival v Jaroměřicích nad Rokytnou na Morave nesie jeho meno.

Zlatica Livorová

 

 

Významný pedagóg - profesorka operného spevu  - absolventka operného a koncertného spevu u prof. Anny Hrušovskej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, manželka popredného slovenského tenoristu Františka Livoru. 

Pôsobila na  Štátnom konzervatóriu  a na VŠMU v Bratislave.  Zlatica Livorová je pozývaná do porôt medzinárodných speváckych súťaží, napríklad Mikuláša Schneidra-Trnavského v Trnave, Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, Brne a ďalších. Bola vyhľadávanou profesorkou pravidelných majstrovských interpretačných kurzov v Rožnově pod Radoštěm, Jaroměřicich nad Rokytnou a v súčasnosti v Piešťanoch.

Prof. Zlatica Livorová sa môže pochváliť absolventmi, nositeľmi laureátskych titulov z medzinárodných speváckych súťaží (Rio de Janeiro, Belvedere, Alfredo Kraus, Toti dal Monte, Ada Sari, Aslico, Drážďany, Karlove Vary...), ktorí účinkujú vo významných svetových operných domoch (La Scala, MET, Covent Garden, Viedeň, Paríž, Madrid, Mníchov, Berlín, Buenos Aires, Boľšoj Teatr, Teatr Wielki, Drážďany atď.) a na najprestížnejších operných festivaloch ako Glyndenbourne, Aix en Provence, Pesaro a pod.
Medzi najúspešnejších absolventov prof. Livorovej patria napr. Dalibor Jenis, Eva Jenisová, Andrea Danková, Otokar Klein, Aleš Jenis, Terézia Kružliaková, Mária Porubčinová, Yvetta Tannenbergerová, Katarína Štúrová, Andrea Dudášová, Eva Hornyaková, Lenka Máčiková a mnohí ďalší.

Dagmar Livorová 

Vyštudovala Konzervatórium a VŠMU v Bratislave, kde bola študentkou prof. Vlasty Hudecovej. Získala 3. cenu na Dvořákovej súťaži v Karlovych Varoch (ČR), cenu Slovenského hudobného fondu, a v roku 1988 sa stala finalistkou súťaže L. Pavarottiho vo Philadelphii (USA).Absolvovala spevácke kurzy vo Weimare /H.L.Kuhse/, v Siene /Danielle Ferro/, v Malmö /Dorothy Irwing/ a vo Zvolene /Dan Jordachescu, Paolo di Napoli/.  Ako hosť pôsobila v Státní opere Praha, Brno, v Komornej opere v Bratislave, v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švédsku a v USA. V rokoch 1993 - 2002 bola pedagógom spevu na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave, od roku 2002 vyučuje spev na Štátnom konzervatóriu v Bratislave.

Peter Pažický 

 

Študoval na Konzervatóriu v Žiline u Dariny Švárnej a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Mariána Lapšanského, u ktorého ukončil aj doktorandské štúdium.

Absolvoval interpretačné kurzy u Haliny–Czerny Stefanskej, Eugena Indjica a Lazara Bermana.

Okrem koncertnej činnosti pedagogicky pôsobí na VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave.

Spolupracuje s vokálnymi pedagógmi, najmä so Zlaticou Livorovou a je vyhľadávaným klavírnym partnerom spevákov. Je pedagógom klavírnej hry  na Konzervatóriu v Bratislave a pedagogicky pôsobí tiež na VŠMU v Bratislave, ako pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce, od 2002 ako odborný asistent pôsobiaci na katedre spevu.